مراحل ثبت‌نام مدرسین

مراحل ثبت‌نام مدرسین در آموزشگاه آنلاین اسپنیش‌لند به ترتیب زیر است:

پس از پر کردن فرم ثبت‌نام مدرسین در سایت اسپنیش‌لند و ارسال همزمانِ رزومه‌ی متقاضیان، در صورت تطابق ویژگی‌ها و توانایی‌های شما با نیاز‌های اسپنیش‌لند، مراحل بعدی از طریق ایمیل خدمتتان ارسال میگردد.