سیاست حریم خصوصی

اسپنیش‌لند یک سازمان آموزشی است که در حیطه‌ی آموزش زبان اسپانیایی فعالیت می‌کند و از طریق وب‌سایت آن می‌توانید دوره‌های آموزشی آنلاین آن را خریداری نمایید و یا آمادگی خود را جهت همکاری با ما به عنوان مدرس اعلام نمایید.
در این راستا اسپنیش‌لند نیازمند آشنایی نسبی با متقاضیان دوره‌ها و مدرسین گرامی می‌باشد، لذا در زمان پرکردن فرم‌ها اطلاعاتی کلی از شما خواسته می‌شود. در راستای احترام به حریم افراد، اسپنیش‌لند متعهد می‌گردد رعایت امانت را در حفظ اطلاعات مربوط به زندگی شخصی و حرفه‌ای شما بنماید، آن‌ها را در اختیار غیر نگذاشته و به جز استفاده‌ی حرفه‌ای در زمینه‌ی تنظیم کلاس‌ها، هیچ‌گونه استفاده‌ی شخصی از آنها ننماید.
لازم به ذکر است در طول زمان کلاس‌ها، مدیریت آموزشگاه و مدیر پشتیبانی فنی به کلاس‌ها دسترسی دارند. این امر در جهت حفظ و بهبود کیفیت آموزشی و ارتباطی کلاس‌ها می‌باشد.